Aula digital

Els alumnes de secundària treballen amb el seu chromebook i a E.primària disposen d’un armari amb Chromebooks  per treballar. Les aules d’infantil i primer cicle de secundària tenen pissarres interactives digitals d’última generació i els alumnes d’infantil disposen de tablets i bee bots per tal d’aprendre robòtica.

G Suite for Education

Comptem amb una integració de la Suite de Google per a educació anomenada Google Workspace que té com a objectiu que els nostres alumnes adquireixin destreses relacionades amb les noves tecnologies.

Chromebook

Una gamma de dispositius senzills i potents amb funcions integrades d’accessibilitat i de seguretat que permeten millorar la comunicació de la classe i protegir la informació dels usuaris.
Gràcies a Google for Education i els Chromebooks, els professors poden dedicar més temps a personalitzar l’experiència d’aprenentatge i menys a gestionar-la. Els alumnes aprenen estratègies modernes de resolució de problemes i adquireixen habilitats que els seran útils a les seves futures professions. A més, les funcions d’accessibilitat ajuden que tots els alumnes puguin desenvolupar al màxim el potencial.

Bee-bot

Bee-Bot és un robot amb forma d’abella, amigable, programable, molt fàcil d’utilizar per aprendre robòtica jugant. Els nens d’infantil l’utilitzen i juguen amb ells.

Tauletes i pissarra digital

Aquestes eines, l’ús de les quals ja està molt estès a l’ensenyament, milloren l’aprenentatge i afavoreixen la realització d’activitats cooperatives, permeten el desenvolupament d’habilitats cognitives, així com l’adquisició de les competències bàsiques digitals.

Els avantatges més significatius que presenta la Tablet són els següents:

  • Amb l’ús de la Tablet augmenten les interaccions professorat – alumnat, millora el clima d’aula i incrementa la motivació cap a l’aprenentatge dels estudiants. Aquests factors són clau per a la millora de l’aprenentatge i per als resultats acadèmics.
  • La Tablet és un instrument que contribueix al canvi i a la modificació de metodologies a l’aula: presentació immediata de la informació, font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva, i facilita la relació dels continguts curriculars amb la realitat.
  • L’ús de la Tablet permet introduir més flexibilitat a l’aula i afavorir l’aprenentatge personalitzat. Aquest recurs resulta beneficiós per a tots els alumnes i en especial per a aquell alumnat amb més dificultats d’aprenentatge. Per a aquest col·lectiu la utilització de la Tablet és també un factor important de motivació.
  • Amb la Tablet captem l’atenció de l’alumne, afavorim la motivació en la comprensió dels temes, millora la memòria visual,…
  • La Tablet és uns dels darrers recursos tecnològics que conviden a la innovació pedagògica.
  • La Tablet millora determinades competències dels estudiants, sobretot les referides a la cerca d’informació o el maneig de les TIC.
  • És una eina que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal.
  • La utilització de les Tablet reforça la creativitat.
  • La clau de les Tablets és que el seu ús és totalment NATURAL, simplement tocar amb els dits sobre la pròpia pantalla provoca l’acció. D’aquí la importància de l’ús de les tauletes per el desenvolupament sensorial.
Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació.