Sostenibilitat

Incorporem en els nostres projectes educatius els principis, els objectius i les actuacions que promouen els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental.

Impulsem el Programa d’educació per a la sostenibilitat amb la finalitat que tots els centres gabrielistes treballem en el nostre projecte educatiu els principis, els objectius i les actuacions que promouen els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental i de la sostenibilitat.

Les accions de l’hort, de l’hospital de plantes, dels arbres del pati, fan que posem en valor el nostre entorn més proper, el de l’escola, sense oblidar que més enllà de les portes de l’escola, tenim un medi que cal preservar.

Prendre consciencia de la importància d’estalviar energia forma part del nostre projecte i s’han pres mesures que ens ajuden a …

Potenciem la recollida selectiva de residus, la reducció d’embolcalls d’un sol ús, reutilització del material escolar i l’ús responsable d’energies.

Hort al col·legi

Un dels projectes que continuem impulsant a l´escola és l´hort urbà-escolar. Considerem que aquest projecte és profitós pel nostre col·legi i a més, és un dels punts del pla triennal d’Escola Verda. Com escola verda tenim en funcionament un hort que utilitzem durant el curs com un recurs més de l’aprenentatge.

L’hort és una eina molt adient per poder experimentar de primera mà, manipulant i observant directament tots els canvis i els processos que es produeixen a les plantes. El projecte de l´hort està integrat al Currículum en les etapes educatives del centre. El treball a l´hort fa possible, entre altres coses, l’arrelament en els nostres alumnes d´una consciència mediambiental oberta a accions positives cap a la conservació del nostre entorn.

L´hort s´ubica a ……….la terrassa de Primària ( primera planta de l´escola ). Es van construir uns contenidors de fusta (tipus taules de conreu o jardineres grans) utilitzant fusta reciclada de palets. A la terrassa també vam instal·lar un compostador de resina per tal de poder fer adob natural per a les plantes.

Recollida selectiva de residus

Cada residu al seu lloc:
A les aules: paper, brossa, paper d’alumini, tetrabrick i plàstic. Separem de manera selectiva els residus i, aboquem el paper i el plàstic als contenidors corresponents.

Al menjador: es recull de manera selectiva plàstic, llaunes i la matèria orgànica. El dia que mengem iogurt hem de llançar l’envàs en un cubell específic.

Pati: mantenim el pati de l’escola amb brutícia zero.

Reducció dels embolcalls d’un sol ús

Portar carmanyoles per l’ esmorzar , reducció d’ús de materials plàstics

Ús responsable de les energies

Esmercem esforços per a consolidar les accions mediambientals.

Reutilització de material escolar

Ús de diccionaris i atles comuns que reutilitzem cada any.
Ús de llibres de lectura compartits……

Escola de silenci

Hem eliminat els timbres de canvi de classe…. decibels….

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació.